Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka skierowany jest do przedsiębiorstw, które zamierzają realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami,inwestycjami mającymi duże znaczenia dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacjnych i komunikacyjnych. Celem programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.

Programwspiera działania w zakresie innowacyjności produktu, procesu, marketingu i organizacji, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Adeo Screen sp. z o.o. bierze udział wProgramie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w celu utworzenia nowej platformy B2B, która w ramach wzajemnej współpracy umożliwi integrację systemów komputerowych z partnerami biznesowymi i pozwoli na automatyzację procesów biznesowych (od produkcji do dystrybucji produktów).

Zapytania ofertowe
Adeo Screen sp. z o.o.
Ul. Boleslawa Krzywoustego, 31 - 59-500 Zlotoryja - Poland
Tel: +48 76 850 53 01
Fax: +48 76 850 53 70
E-mail: info@adeoscreen.com; info@adeoscreen.pl